Aanmelden

- Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de challenge, denk aan: informeren over challenge vragen in de online omgeving, informatie geven over events zoals de finale of een bedrijfsbezoek, etc.
- Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
- Jouw persoonsgegevens worden na afloop van de challenge (na natraject; 31 maart 2021) vernietigd. Vernietiging ziet (uiteraard) ook op eventueel gemaakte kopieën/back ups.